Szkoła Podstawowa im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niegowici

Szkoła Podstawowa im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niegowici

Niegowić 62

32-420 Gdów

Tel: (12) 251-95-14

E-mail: sekretariat@spniegowic.pl

Rajd Szlakiem Papieskim

 

Szlakiem Papieskim

 

            Wędrówkę "Szlakiem Papieskim" rozpoczynamy z Niegowici - wioski leżącej na Pogórzu Wielickim w dolinie Raby. Osada ta jest jedną z najstarszych na Podkarpaciu. Słownik Geograficzny podaje, że parafia Niegowić istniała już w 1049 r. W XIV w. Niegowić była stolicą dekanatu, który przeniesiono później do Szczyrzyca. Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Niegowici został wybudowany w latach 50-tych, obok starego, drewnianego kościoła z inicjatywy Papieża Jana Pawła II, który w latach 1948-49 był wikarym w Niegowici.

 

"BYŁEM Z NAMI"

 

Po latach twardej wojny,
Łyku gorącej Europy,
Posłał Cię Dobry Bóg 
Do małej wioski spokojnej...
Wyciszyć serce wśród ludu
Na niegowickiej ziemi, 
Byłem z nami!
Objawiłem się 
Najpiękniejszym kwiatem,
W bukietach gospodyń
Niesionych Matce Boskiej Zielnej
W dzień odpustu
Dostrzegła Cię Pani Niegowicka;
Wśród samotnej modlitwy, 
W ciszy kościelnej.

                                                        Teresa Kaczmarczyk 

 

            Obraz Matki Bożej Wniebowziętej znajduje się w głównym ołtarzu, pochodzi z  1610r. Jest to obraz słynący łaskami i przez wieki czczony w okolicy. Pierwsze nabożeństwo w nowo wybudowanym kościele odprawiono 20 XII 1959r., a konsekracji świątyni dokonał ks. Kardynał Karol Wojtyła, obecnie sługa boży Papież Jan Paweł II, w dniu 25 IX 1966r. Stojący obok drewniany kościół z 1771r. został przeniesiony do parafii Mętków k. Chrzanowa. Zachowała się drewniano-murowana dzwonnica z 1817r. - odnowiona w 2001r. oraz XIX - wieczny zespół budynków plebanii. Obok dzwonnicy stoi pomnik przedstawiający młodego księdza Karola Wojtyłę.  Powstał on z inicjatywy Komitetu "Curato del Mondo" (Proboszcz świata) i jest międzynarodowym hołdem Kapłaństwu. Odsłonięty 4 XI 1999r. z okazji 50 rocznicy święceń kapłańskich Ojca Świętego. Na wschód od kościoła, w odległości 100 m  znajduje się nowy, okazały obiekt szkolny, w którym mieszczą się Szkoła Podstawowa im. Ojca Świętego Jana Pawła II i Gimnazjum. 

 

        Szkoła w Niegowici funkcjonowała od 1839r. jako szkoła parafialna i mieściła się w prywatnym domu.  Szkołę wybudowano i rozpoczęto w nim nauczanie dzieci w 1912r. W 1986r. z inicjatywy mgr B. Sarapaty rozpoczęto prace mające na celu rozbudowę istniejącego budynku szkolnego. W dniu 1.IX.1998r. nastąpiło uroczyste oddanie szkoły do użytku i nadanie jej imienia Ojca Świętego Jana Pawła II. W dobudowanej części obiektu szkolnego obecnie mieści się Gimnazjum w Niegowici. Szkoła Podstawowa im. Ojca Świętego Jana Pawła II znajduje się w wyremontowanym starym budynku oddanym do użytku    w dniu 3 IX 2001r. Przed nią umieszczono głaz z tablicą upamiętniającą wytyczenie Szlaku Papieskiego. W odległości 100 m na północ od szkoły położony jest cmentarz, na którym można znaleźć ślady historii: - groby żołnierskie z I wojny światowej,- grób partyzanta J. Olesiaka ps.Góral, który zginął w maju 1945r., walcząc o wolną i katolicką Polskę, -grób żołnierza, który walczył o wolność Polski w I i II wojnie światowej, żołnierza Armii Andersa uczestnika walk pod Monte Casino;- p. Ludwika Zająca, -grób świętej pamięci  ks. Jana Popławskiego proboszcza parafii Niegowić w latach 1839-92. Ksiądz Jan Popławski był pierwszym kronikarzem dziejów oświaty w okolicy. Prowadził zachowaną do dziś Kronikę Szkoły Ludowej w Niegowici.

 

        Zanim wybierzemy się na wędrówkę Szlakiem Papieskim należy wskazać miejsce urodzenia twórcy Legionów Polskich gen. J. H. Dąbrowskiego. Jan Henryk Dąbrowski urodził się w 1755 r. w Pierzchowcu (dziś przysiółku Pierzchowa). Pierzchowiec leży na wschód od Niegowici w odległości 4 km. Jest tam jedyny w Polsce pomnik gen. J. H. Dąbrowskiego wybudowany przez okolicznych ziemian w 1872r. w 75 rocznicę powstania Legionów Polskich i Mazurka Dąbrowskiego. Tutejsi chłopi usypali na wzgórzu kopiec, który w późniejszych latach uległ zniszczeniu. Na jego miejscu z okazji 200-lecia Mazurka Dąbrowskiego  w 1996r. usypano 7-metrowej wysokości kopiec z ziemi pierzchowskiej i z ziemi pochodzącej z wielu miejsc pamięci narodowej zroszonych krwią Polaków walczących w kraju i za granicą.  Wieńczy go obelisk ze słowami hymnu. Kopiec ten jest najmłodszym i pierwszym usypanym w Polsce po II wojnie światowej. W Pierzchowie znajduje się Szkoła Podstawowa im. gen. J. H. Dąbrowskiego, a w niej Izba poświęcona Jego Pamięci. Szkoła ta jest postawiona obok starej z 1891r. (dziś nie istniejącej) W "starej" szkole w Pierzchowie uczył ks..Karol Wojtyła. Organizował tam też spotkania katolickiej młodzieży. Jedno z nich miało miejsce przy pomniku twórcy Legionów Polskich. 

        Wracamy do Niegowici, skąd wyruszamy na Szlak Papieski. Kierujemy się na południe. Droga prowadzi płaskim dnem doliny Raby. Na horyzoncie rysuje się wyraźny Próg Pogórza Wielickiego ( dzieło wód Raby), w kierunku którego zmierzamy. Po drodze mijamy po lewej stronie piękny dwór w stylu francuskiego baroku z lat 1913-15 otoczony pozostałościami parku krajobrazowego z XIX w. Dawny dwór był miejscem dramatycznych wydarzeń w okresie rabacji w 1846r. Kierując się cały czas na południe dochodzimy do drogi polnej, która prowadzi do przysiółka Marszowic - Lasowych Domów. Zbaczając ze Szlaku Papieskiego, wędrując polną drogą na S-W (ok. 1,5 km.) dojdziemy do kapliczki w Lasowych Domach. Jest to miejsce modlitwy ks. Karola Wojtyły, który 28 lipca 1948r. podążał tą drogą z Krakowa do swojej pierwszej parafii. Dla upamiętnienia tego wydarzenia w dniu 26.VII.1999r. została odsłonięta tablica.

          Wracamy na Szlak Papieski. Po opuszczeniu Marszowic kierujemy się w stronę mostu na Rabie. Następnie wspinając się na Próg Pogórza, docieramy do wioski Klęczana. Tu w dawnej Szkole Podstawowej pracował kiedyś jako katecheta ks. Karol Wojtyła. Stąd rozpościera się piękny widok na dolinę Raby i jej przeciwległe zbocza. Pośród nadrzecznej roślinności wiklin wije się, meandrując Raba. Rozpościerają się łany pól uprawnych, pośród które wciska się zabudowa. Z tego miejsca można obserwować panoramę miejscowości, które przemierzaliśmy. Dalsza trasa prowadzi górzystym Pogórzem bogato przystrojonym zielenią lasów. 

          Szlak znaczą kapliczki ufundowane przez mieszkańców wsi leżących na trasie. Zbliżamy się do celu wędrówki - do Łapanowa. W centrum Rynku Łapanowskiego wita nas Dąb Wolności - drzewo, które jest wpisane w rejestr zabytków przyrody. Pod rozłożystymi konarami dębu stoi pomnik poległych w 1932r. 

         W Łapanowie można zwiedzić dwa kościoły:

- Stary z XVI w. pod wezwaniem pw. Bartłomieja

- Nowy, współczesny pod wezwaniem Odkupiciela Człowieka 

        Wędrówkę kończymy na dziedzińcu Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Pawła II w Łapanowie. Szkoła w Łapanowie przygotowuje młodzież do dorosłego życia od 1.IX.1948r. W pierwszych latach funkcjonowała jako Publiczna Średnia Szkoła Zawodowa. Przez 50 lat istnienia szkoły wprowadzano wiele zmian i nowości, a budynki rozbudowywano i modernizowano. Uroczystość nadania imienia Jana Pawła II - Zespołowi Szkół Zawodowych w Łapanowie odbyła się 18.IX.1999r.

 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEGO WĘDROWANIA