Szkoła Podstawowa im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niegowici

Szkoła Podstawowa im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niegowici

Niegowić 62

32-420 Gdów

Tel: (12) 251-95-14

E-mail: sekretariat@spniegowic.pl

Strona główna

Dzisiaj na tablicy

Szkoła Podstawowa w Niegowici  realizuje projekt "Zdalna Szkoła+"

 Celem projektu jest zakup sprzętu komputerowego niezbędnego do wsparcia procesu zdalnego kształcenia w 11 szkołach podstawowych z terenu Gminy Gdów.
W ramach udziału w projekcie Szkoła Podstawowa im. Ojca Świętego Jana Pawła w Niegowici otrzymała 5 laptopów.

Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Dowóz uczniów w roku szkolnym 2020/2021


                W związku z zapewnieniem większego bezpieczeństwa prosimy Rodziców, którzy mają taką możliwość o dowożenie dzieci we własnym zakresie.

Prosimy również o zapoznanie się z procedurą  bezpieczeństwa mającą na celu zapobieganie i przeciwdziałanie COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły obowiązującą na terenie Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niegowici od 1 września 2020 r.

(procedura do pobrania – MENU DODATKOWE – DOKUMENTY SZKOLNE)

 

 

Rozpoczęcie roku szkolnego w klasach I-III:

1  We wrześniu uczniowie kl. I-III wchodzą do szkoły bocznym wejściem (w starej części szkoły). Nie obowiązuje obuwie zamienne. Dzieci rozbierają się w swoich salach.

2 Ze względu na bezpieczeństwo i reżim sanitarny prosimy aby rodzice, którzy mogą osobiście dowieźli  i odebrali dzieci ze szkoły by ograniczyć korzystanie z autobusu szkolnego.

3 Dnia 01.09.2020 uczniowie otrzymają komplet dokumentów szkolnych do wypełnienie przez rodziców. Bardzo prosimy o podpisanie i zwrot do 04.09.2020 tj. piątek.

4 Kontakt rodziców z wychowawcami w kl. I-III odbywać się będzie za pomocą e-dziennika. Prosimy o bieżące śledzenie informacji na e-dzienniku.

5 Więcej informacji dotyczących organizacji pracy szkoły w reżimie sanitarnym znajduje się na stronie internetowej szkoły.

 

 
 Szkoła Podstawowa w Niegowici  realizuje projekt "Zdalna Szkoła"

 

 

Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Uczniowie zamiast w szkolnych ławach zasiadają przed monitorami komputerów. Niestety wielu z nich nie posiada dostępu do internetu lub sprzętu, na którym może realizować podstawy programowe.

 

W ramach udziału w projekcie Szkoła Podstawowa im. Ojca Świętego Jana Pawła w Niegowici otrzymała 4  laptopy,  które zostaną wykorzystane do realizacji zdalnego nauczania.

 

Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

 

 

ZDALNE NAUCZANIE

W szkole funkcjonuje  zdalne nauczanie za pomocą dziennika elektronicznego, strony internetowej  szkoły,  mailingu, platformy Microsoft 365, a w przypadku starszych uczniów dodatkowo za pomocą narzędzi googla oraz facebooka. Nauczyciele pracują z uczniami według podziału godzin zamieszczonego w e - dzienniku. Więcej informacji w zakładce -  ZDALNE NAUCZANIE (MENU GŁÓWNE). 


 POROZUMIENIE O UDOSTĘPNIENIE GABINETU STOMATOLOGICZNEGO
z dnia 12 listopada 2019 r. pomiędzy Gminą Gdów a Gabinetem
Stomatologiczno - Protetycznym Jarosław Kubicki.

Przedmiotem umowy jest udostępnienie przez Gabinet dostępu do poniższych świadczeń i organizacja przez Strony Porozumienia z zakresu:

- świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 - go roku życia,

-   profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19 - go roku życia - określone w przepisach wydanych na podstawie  art. 31 d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej  finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U.  z 2019 r. poz. 1373 z późn. zm.), w części dotyczącej wykazu świadczeń  gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, z wyłączeniem  świadczeń ortodoncji,

-  wspólpracy lekarza dentysty z pielęgniarką środowiska nauczania i wychowania albo higienistką szkolną oraz dyrektorem szkoły w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia  jamy ustnej  oraz profilaktyki  próchnicy zębów u uczniów.

Gabinet świadczenia wyżej wymienione realizować będzie  dla dzieci i młodzieży  uczęszczających do szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Gdów. Dzieci i młodzież  w wieku do ukończenia 18 - go roku życia zgłaszają się do Gabinetu pod opieką rodziców. Usługi świadczone będą pod adresem: 32 - 420 Gdów 336. Wszelkie udzielone w Gabinecie świadczenia są nieodpłatne dla objętych opieką  dzieci i młodzieży,
a finansowanie jest realizowane w ramach i na podstawie umowy zawartej z NFZ
.

  

ANONIMOWA SKRZYNKA 

W związku z zaleceniem Pani Anny Zalewskiej Minister Edukacji Narodowej, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niegowici  informuje o udostępnieniu  "ANONIMOWEJ SKRZYNKI NA NIEPOKOJĄCE SYGNAŁY", ktora znajduje się w holu głównym. Zadaniem wyżej wymienionej skrzynki  jest  wzmocnienie współpracy pomiędzy szkołą a uczniami oraz ich rodzicami  celem podniesienia bezpieczeństwa w szkole.

 

Szanowni Rodzice, drodzy Uczniowie, 

uprzejmie proszę o zapoznanie się z listem  Głównego Inspektora Sanitarnego i Komendanta Głównego Policji. Dotyczy on przeciwdziałania zażywaniu substancji potocznie nazywanych „dopalaczami”. 

Jednocześnie zachęcam do zapoznania się z informacjami na temat bezpieczeństwa podczas ferii zimowych, które zostały zamieszczone na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej, w tym do zwrócenia uwagi na bazę wypoczynku www.wypoczynek.men.gov.pl.

Załącznik (proszę pobrać z zakładki DOKUMENTY SZKOLE) :

List Głównego Inspektora Sanitarnego i Komendanta Głównego Policji do rodziców w wersji pdf 

Aktualności