Szkoła Podstawowa im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niegowici

Szkoła Podstawowa im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niegowici

Niegowić 62

32-420 Gdów

Tel: (12) 251-95-14

ETAP V - MARZEC 2015 r.

SZKOLNY  KONKURS  ORTOGRAFICZNY        

 

      2014/2015

 

ETAP PIĄTY  X  2014 r. – III 2015 r.

 

 

Kategoria klas III – IV

 

Lp.

Imię i nazwisko

Klasa

Maks. liczba punktów –  131 p.

Uzyskane przez ucznia punkty:

1.

Zuzanna Zawała

III a

124 p.

2.

Emilia Bułat

IV

117 p.

Mateusz  Turakiewicz

IV

117 p.

3.

Julia  Wróbel

IV

109, 5 p.

Filip Francuz

III b

109,5 p.

 

Uczniowie kl. III a, którzy uzyskali najlepsze wyniki w okresie X 2014 r.– III 2015r.

 

Lp.

Imię i nazwisko ucznia

Maksymalna liczba punktów – 131 p.

Uzyskane przez ucznia punkty:

1.

Zuzanna Zawała

124 p.

2.

Emilia Lutyńska

108 p.

3.

Kamila Mucha

103 p.

 

Uczniowie kl. III b, którzy uzyskali najlepsze wyniki w  X 2014 r.– III 2015r.

 

Lp.

Imię i nazwisko ucznia

Maksymalna liczba punktów – 131 p.

Uzyskane przez ucznia punkty:

1.

Filip Francuz

109,5 p.

2.

Rafał  Widor

97 p.

3.

Natalia Waśko

95,5 p.

 

Uczniowie  kl. IV, którzy uzyskali najlepsze wyniki w  X 2014 r.– III 2015r.

 

Lp.

Imię i nazwisko ucznia

Maksymalna liczba punktów – 131p.

Uzyskane przez ucznia punkty:

1.

Emilia Bułat

117 p.

Mateusz  Turakiewicz

117 p.

2.

Julia  Wróbel

109,5 p.

3.

Ewelina Michorczyk

97,5 p.

 

 

 

 

Kategoria klas V – VI

 

Lp.

Imię i nazwisko

Klasa

Maks. liczba punktów –  127 p.

Uzyskane przez ucznia punkty:

1.

Jadwiga  Mrożek

VI

114 p.

2.

Michał Wójtowicz

VI

113,5 p.

3.

Dawid Długosz

VI

112 p.

 

Uczniowie  kl. V, którzy uzyskali najlepsze wyniki w  X 2014 r.– III 2015r.

 

Lp.

Imię i nazwisko

Maks. liczba punktów –  127 p.

Uzyskane przez ucznia punkty:

1.

Magdalena  Mrożek

107 p.

2.

Natalia Pieprzyk

106,5 p.

3.

Piotr Kudłacz

96 p.

 

Uczniowie  kl. VI, którzy uzyskali najlepsze wyniki w X 2014 r.– III2015r.

Lp.

Imię i nazwisko

Maks. liczba punktów –  127p.

Uzyskane przez ucznia punkty:

1.

Jadwiga  Mrożek

114 p.

2.

Michał Wójtowicz

113,5 p.

3.

Dawid Długosz

112 p.

 

Gratulujemy!!!           Gratulujemy!!!            Gratulujemy!!!

 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺

                                                                                                          

Organizator i koordynator konkursu:   p. Dorota Szostak 

 

Współorganizatorzy:  p. Elżbieta Rudek

                                   p. Joanna Konior