Szkoła Podstawowa im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niegowici

Szkoła Podstawowa im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niegowici

Niegowić 62

32-420 Gdów

Tel: (12) 251-95-14

ETAP III - GRUDZIEŃ 2014 r.

SZKOLNY  KONKURS  ORTOGRAFICZNY        

 

      2014/2015

 

ETAP TRZECI   X- XII  2014 r.

 

 

Kategoria klas III – IV

 

Lp.

Imię i nazwisko

Klasa

Maks. liczba punktów –  83 p.

Uzyskane przez ucznia punkty:

1.

Zuzanna Zawała

III a

78 p.

2.

Mateusz Turakiewicz

IV

73 p.

3.

Emilia   Bułat

IV

72,5 p.

4.

Emilia Lutyńska

III a

70 p.

 

Uczniowie kl. III a, którzy uzyskali najlepsze wyniki w okresie X-XII  2014 r.

 

Lp.

Imię i nazwisko ucznia

Maksymalna liczba punktów – 83 p.

Uzyskane przez ucznia punkty:

1.

Zuzanna Zawała

78 p.

2.

Emilia Lutyńska

70 p.

3.

Kamila Mucha

67 p.

 

Uczniowie kl. III b, którzy uzyskali najlepsze wyniki w  X-XII  2014 r.

 

Lp.

Imię i nazwisko ucznia

Maksymalna liczba punktów – 83 p.

Uzyskane przez ucznia punkty:

1.

Filip Francuz

68 p.

2.

Natalia Waśko

64 p.

3.

Rafał  Widor

63 p.

 

Uczniowie  kl. IV, którzy uzyskali najlepsze wyniki w  X-XII  2014 r.

 

Lp.

Imię i nazwisko ucznia

Maksymalna liczba punktów – 83 p.

Uzyskane przez ucznia punkty:

1.

Mateusz  Turakiewicz

73 p.

2.

Emilia   Bułat

72,5 p.

3.

Julia  Wróbel

68, 5 p.

 

 

 

Kategoria klas V – VI

Lp.

Imię i nazwisko

Klasa

Maks. liczba punktów –  77 p.

Uzyskane przez ucznia punkty:

1.

Dawid Długosz

VI

71 p.

2.

Jadwiga  Mrożek

VI

70 p.

3.

Natalia Pieprzyk

V

69 p.

Michał Wójtowicz

VI

69 p.

 

 

Uczniowie  kl. V, którzy uzyskali najlepsze wyniki w  X-XII  2014 r.

 

Lp.

Imię i nazwisko

Maks. liczba punktów –  77 p.

Uzyskane przez ucznia punkty:

1.

Natalia Pieprzyk

69 p.

2.

Magdalena  Mrożek

62 p.

3.

Piotr Kudłacz

58 p.

 

 

Uczniowie  kl. VI, którzy uzyskali najlepsze wyniki w X-XII  2014 r.

 

Lp.

Imię i nazwisko

Maks. liczba punktów –  77 p.

Uzyskane przez ucznia punkty:

1.

Dawid  Długosz

71 p.

2.

Jadwiga  Mrożek

70 p.

3.

Michał Wójtowicz

69 p.

 

 

 

 

 

Gratulujemy!!!           Gratulujemy!!!            Gratulujemy!!!

 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺

                                                                                                          

Organizator i koordynator konkursu:   p. Dorota Szostak 

 

Współorganizatorzy:  p. Elżbieta Rudek

                                   p. Joanna Konior