Szkoła Podstawowa im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niegowici

Szkoła Podstawowa im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niegowici

Niegowić 62

32-420 Gdów

Tel: (12) 251-95-14

Naukowe popołudnie

Celem zajeć jest budzenie zainteresowań dzieci  zjawiskami przyrodniczymi,  rozwijanie umiejętności dochodzenia do wiedzy drogą obserwacji, eksperymentowania i wyciągania wniosków. Podczas kolejnych spotkań uczniowie pod okiem nauczyciela i według instrukcji wykonują doświadczenia z wykorzystaniem  artykułów codziennego użytku. Uczniowie uczą  się również zasad bezpieczeństwa obowiązujących podczas wykonywania doświadczeń, cierpliwości i odpowiedzialności za siebie i innych.

Zajęcia odbywają się w ramach świetlicy, w  czwartki  od 12:00 do 13:00.

Zajęcia prowadzi p. Anna Małysz

Artykuły