Szkoła Podstawowa im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niegowici

Szkoła Podstawowa im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niegowici

Niegowić 62

32-420 Gdów

Tel: (12) 251-95-14

Dyżury nauczycieli

Załącznik
nr 1 do Regulaminu
dowozu i odwozu

Nauczyciele pełniący dyżury przed i po zajęciach

w roku szkolnym 2017 / 2018

semestr I

 

Dzień tygodnia

Przed zajęciami

7.55 – 8.30

Po zajęciach

12.55-13.25

Po zajęciach:

14.50 – 15.20

Poniedziałek

M. Kowanec

M. Wilkońska

H. Leśniewska-Kopeć

I. Hutorowicz

R .Flisak

B. Banaś

W. Wójtowicz

M. Dylawerski

M. Żyła

Wtorek

L. Rajtarski

s.M.Karteczka

A. Szwed

E. Rudek

J. Świeży

s. M. Karteczka

M. Kowanec

ks. M. Kłos

M. Jarosz

Środa

K. Tarnowska

A. Zaczyk

R. Bukowiec

G. Kasprzyk

P.Kruszyna/J.Mistygacz                            

I. Hutorowicz

B. Trzaska

D. Sosnowiec

G. Kowalska

Czwartek

D. Sosnowiec

E. Strojna

A. Tatko

B. Doda

B. Banaś

E. Strojna

W. Mętel

P. Kruszyna/D. Drozd

M. Bednarczyk

Piątek

W. Wójtowicz

A. Fiust

N. Korfanty

G. Kasprzyk

M. Wilkońska

A. Szwed

ks. M. Kłos

B. Trzaska

D. Strycharz

 Poniedziałek
I-Holl główny     
i przyziemie
II -Holl przy s. 1
III - Holl przy
s. 15 
+ przewiązka
IV – parter SP
+holl przy s. 9
V – piętro SP
 + holl przy s.19
VI –podwórko przed SP
VII –podwórko przed G /przyziemie
VIII-korytarz przy s. gim.SP

9.15 - 9.20

G. Kowalska

R. Bukowiec

H. Leśniewska-Kopeć

B. Banaś

M. Kowanec

 

M. Jarosz

W. Wójtowicz

10.05 - 10.15

A. Tekiela

J. Świeży

A. Szwed

G. Kasprzyk

s. M. Karteczka

D. Sosnowiec

M. Kowanec

D. Szostak

11.00 - 11.15

s. M. Karteczka

E. Strojna

M. Bednarczyk

K. Tarnowska

B. Banaś

M. Żyła

R. Bukowiec

B. Doda

12.00 - 12.10

M. Żyła

M. Jarosz

D. Strycharz

s. M. Karteczka

B. Trzaska

W. Wójtowicz

N. Korfanty

E. Rudek

12.55 - 13.10

R. Flisak

H. Leśniewska-Kopeć

P. Kruszyna

B. Trzaska

E. Rudek

M. Dylawerski

D. Strycharz

M. Bednarczyk

13.55 -14.05

D. Strycharz

D. Drozd

N. Korfanty

D. Sosnowiec

M. Bednarczyk

K. Tarnowska

W. Mętel

H. Leśniewska-Kopeć

Wtorek

9.15 - 9.20

R. Bukowiec

A. Szwed

D. Strycharz

E. Strojna

s. M. Karteczka

 

A. Fiust

D. Szostak

10.05 - 10.15

D. Drozd

D. Strycharz

E. Strojna

G. Kowalska

B. Doda

B. Banaś

D. Sosnowiec

M. Jarosz

11.00 - 11.15

N. Korfanty

G. Kowalska

R. Bukowiec

D. Szostak

W. Wójtowicz

s. M. Karteczka

ks. M. Kłos

G. Kasprzyk

12.00 - 12.10

M. Bednarczyk

N. Korfanty

P. Kruszyna

M. Żyła

A. Zaczyk

E. Rudek

M. Kowanec

D. Strycharz 

12.55 - 13.10

ks. M. Kłos

W. Mętel

D. Strycharz

N. Korfanty

D. Szostak

s. M. Karteczka

A. Zaczyk

A. Małysz

13.55 -14.05

M. Jarosz

N. Korfanty

ks. M. Kłos

A. Małysz

W. Mętel

A. Fiust

M. Żyła

M. Wilkońska

Środa

9.15 - 9.20

P. Kruszyna

D. Strycharz

M. Jarosz

s. M. Karteczka

W. Wójtowicz

 

R. Bukowiec

B. Banaś

10.05 - 10.15

J. Zając

W. Wójtowicz

P. Kruszyna

R. Bukowiec

M. Kowanec

K. Tarnowska

E. Strojna

B. Doda

11.00 - 11.15

A. Tekiela

A. Zaczyk

M. Jarosz

D. Szostak

P. Kruszyna

D. Sosnowiec

M. Bednarczyk

E. Rudek

12.00 - 12.10

W. Mętel

D. Sosnowiec

G. Kowalska

M. Dylawerski

A. Fiust

D. Szostak

D. Strycharz

G. Kasprzyk

12.55 - 13.10

M. Bednarczyk

ks. M. Kłos

J. Świeży

B. Trzaska

N. Korfanty

B. Doda

A. Fiust

M. Dylawerski

13.55 -14.05

A. Zaczyk

G. Kowalska

M. Bednarczyk

D. Szostak

J. Świeży

M. Dylawerski

N. Korfanty

ks. M. Kłos

Czwartek

9.15 - 9.20

E. Strojna

R. Bukowiec

P. Kruszyna

J. Świeży

s. M. Karteczka

 

D. Sosnowiec

A. Małysz

10.05 - 10.15

G. Kowalska

D. Sosnowiec

M. Jarosz

G. Kasprzyk

B. Banaś

s. M. Karteczka

W. Mętel

K. Tarnowska

11.00 - 11.15

M. Bednarczyk

E. Strojna

G. Kowalska

B. Banaś

E. Rudek

D. Szostak

M. Kowanec

M. Dylawerski

12.00 - 12.10

H. Leśniewska-Kopeć

A. Fiust

M. Żyła

s. M. Karteczka

B. Doda

P. Kruszyna

A. Zaczyk

E. Strojna

12.55 - 13.10

R. Bukowiec

M. Żyła

H. Leśniewska-Kopeć

M. Dylawerski

D. Szostak

D. Drozd

N. Korfanty

W. Wójtowicz

13.55 -14.05

D. Drozd

A. Zaczyk

D. Strycharz

A. Fiust

W. Wójtowicz

M. Dylawerski

M. Bednarczyk

A. Tatko

Piątek

9.15 - 9.20

M. Kowanec

A. Fiust

ks. M. Kłos

W. Wójtowicz

D. Szostak

 

N. Korfanty

B. Banaś

10.05 - 10.15

R. Flisak

A. Zaczyk

M. Jarosz

W. Wójtowicz

ks. M. Kłos

E. Strojna

J. Świeży

E. Rudek

11.00 - 11.15

N. Korfanty

J. Świeży

M. Bednarczyk

D. Szostak

W. Wójtowicz

M. Dylawerski

D. Strycharz

B. Doda

12.00 - 12.10

D. Sosnowiec

M. Jarosz

N. Korfanty

H. Leśniewska-Kopeć

M. Dylawerski

s. M. Karteczka

R. Bukowiec

G. Kasprzyk

12.55 - 13.10

B. Trzaska

R. Flisak

R. Bukowiec

A. Tatko

D. Sosnowiec

D. Strycharz

M. Jarosz

ks. M. Kłos

13.55 -14.05

M. Kowanec

D. Strycharz

R. Flisak

D. Sosnowiec-Korbel

P. Kruszyna

M. Wilkońska

D. Drozd

G. Kowalska