Szkoła Podstawowa im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niegowici

Szkoła Podstawowa im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niegowici

Niegowić 62

32-420 Gdów

Tel: (12) 251-95-14

Dyżury nauczycieli

Nauczyciele pełniący dyżury przed i po zajęciach

w roku szkolnym 2018 / 2019

 semestr I

Dzień tygodnia

Przed zajęciami

8.00 – 8.30

Po zajęciach

12.55-13.25

Po zajęciach:

14.50 – 15.20

Poniedziałek

  M. Dylawerski - I

D. Drozd - II

R. Flisak - III

 B. Trzaska - IV

W. Wójtowicz - V

M. Bednarczyk

K. Tarnowska - I

A. Zaczyk - II

Wtorek

D. Strycharz - I

A. Małysz - II

ks. G. Bularz - III

I. Hutorowicz - IV

D. Szostak - V

B. Banaś

A. Szwed - I

M. Żyła - II

Środa

M. Dylawerski - I

R. Bukowiec - II

Ks. G. Bularz - III

A. Tekiela - IV

I. Hutorowicz - V

B. Doda

M. Wilkońska - I

B. Trzaska - II

Czwartek

D. Strycharz - I

A. Solecka - II

E. Strojna  - III

A. Tatko - IV

A. Małysz - V

H. Leśniewska-Kopeć

 

ks. G. Bularz - I

J. Świeży - II

Piątek

D. Sosnowiec - I

D. Szostak -II

A. Fiust - III

s. M. Karteczka - IV

B. Doda - V

E. Strojna

J. Mistygacz - I

D. Drozd - II

 

Rewiry 7.55-8.30                                                                 Rewiry 14.50-15.20

I - przyziemie/ hol główny                                                    I - do autobusów / hol główny

II - hol główny / podwórko                                                  II - przyziemie / hol główny

III - przewiązka / pokój nauczycielski

IV - szatnia przy sali gimnastycznej SP

 V - przy s.19 / do s.12

*W godzinach 14.50-15.20 poza obszarami dyżurów uczniowie nie mogą przebywać 

 

 Poniedziałek

I-Holl główny              

i przyziemie

II -Holl przy s. 1

III - Holl przy s. 15

+ przewiązka

IV – parter SP

+holl przy s. 9

V – piętro SP

 + holl przy s.19

VI –podwórko przed SP

VII –podwórko przed G /przyziemie

VIII-korytarz przy s. gim.SP

9.15 - 9.20

R.Flisak

A.Fiust

I. Hutorowicz

R.Bukowiec

B.Trzaska

 

D.Drozd

B.Doda

10.05 - 10.15

M.Dylawerski

R. Flisak

E.Strojna

H. Leśniewska - Kopeć

I. Hutorowicz

A.Fiust

ID. Sosnowiec

s.M.Karteczka

11.00 - 11.15

A. Tekiela

W.Wójtowicz

M.Bednarczyk

D.Sosnowiec

B.Trzaska

s.M.Karteczka

D. Szostak

B.Doda

12.00 - 12.10

D.Strycharz

A.Tekiela

A,.Szwed

M.Wilkońska

H.Leśniewska-Kopeć

A. Zaczyk

M.Bednarczyk

I.Hutorowicz

12.55 - 13.10

R.Strycharz

A.Zaczyk

K.Tarnowska

E.Strojna

W.Wójtowicz

D.Szostak

J.Mistygacz

M.Dylawerski

13.55 -14.05

A.Zaczyk

H.Leśniewska-Kopeć

B.Trzaska

M.Wilkońska

J. Mistygacz

K.Tarnowska

D.Szostak

E.Strojna

Wtorek

I-Holl główny             

 i przyziemie

II -Holl przy s. 1

III - Holl przy s. 15

+ przewiązka

IV – parter SP

+holl przy s. 9

V – piętro SP

 + holl przy s.19

VI –podwórko przed SP

VII –podwórko przed G /przyziemie

VIII-korytarz przy s. gim.SP

9.15 - 9.20

D.Strycharz

ks. G. Bularz

A.Solecka

I.Hutorowicz

A.Fiust

 

B.Banaś

M.Wilkońska

10.05 - 10.15

M.Dylawerski

A.Fiust

E.Strojna

A.Tatko

A.Zaczyk

B.Doda

M.Żyła

D.Strycharz

11.00 - 11.15

M. Dylawerski

D.Szostak

A.Fiust

D.Sosnowic

B.Banaś

E.Strojna

A.Solecka

W. Wójtowicz

12.00 - 12.10

A. Tatko

R. Flisak

M.Bednarczyk

B.Doda

s.M.Karteczka

A.Solecka

B.Banaś

M.Żyła

12.55 - 13.10

ks. G. Bularz

D.Drozd

A. Szwed

M. Wilkońska

W.Wójtowicz

D.Strycharz

E.Strojna

M.Bednarczyk

13.55 -14.05

M.Dylawerski

R. Flisak

D.Strycharz

A.Szwed

M.Żyła

E.Strojna

A. Małysz

ks. G. Bularz

Środa

I-Holl główny            

  + przyziemie

II -Holl przy s. 1

III - Holl przy s. 15

+ przewiązka

IV – parter SP

+holl przy s. 9

V – piętro SP

 + holl przy s.19

VI –podwórko przed SP

VII –podwórko przed G /przyziemie

VIII-korytarz przy s. gim.SP

9.15 - 9.20

A.Tekiela

M.Dylawerski

K.Tarnowska

J.Świeży

J.Mistygacz

 

s.M.Karteczka

R.Bukowiec

10.05 - 10.15

W. Wójtowicz

E.Strojna

A.Zaczyk

R. Bukowiec

I. Hutorowicz

B. Doda

B. Trzaska

J.Świeży

11.00 - 11.15

A.Tekiela

I. Hutorowicz

s.M.Karteczka

W. Wójtowicz

D.Strycharz

A.Szwed

R.Bukowiec

D.Drozd

12.00 - 12.10

J.Świeży

J.Mistygacz

E.Strojna

W. Wójtowicz

D.Szostak

M.Bednarczyk

A.Zaczyk

A.Fiust

12.55 - 13.10

D.Strycharz

D.Szostak

B.Trzaska

s.M.Karteczka

M.Bednarczyk

M. Wilkońska

A.Fiust

D.Sosnowiec

13.55 -14.05

M.Wilkońska

H.Leśniewska-Kopeć

A.Szwed

D.Sosnowiec

A.Fiust

D.Drozd

ks. G. Bularz

D.Strycharz

Czwartek

I-Holl główny            

  + przyziemie

II -Holl przy s. 1

III - Holl przy s. 15

+ przewiązka

IV – parter SP

+holl przy s. 9

V – piętro SP

 + holl przy s.19

VI –podwórko przed SP

 

VII –podwórko przed G /przyziemie

VIII-korytarz przy s. gim.SP

9.15 - 9.20

W.Wilkońska

D.Sosnowiec

M.Bednarczyk

A.Fiust

I.Hutorowicz

 

B.Banaś

B.Doda

10.05 - 10.15

A.Zaczyk

A.Tekiela

M. Żyła

A.Solecka

A. Małysz

M. Dylawerski

A.Szwed

W. Wójtowicz

11.00 - 11.15

A. Szwed

E.Strojna

B.Banaś

I. Hutorowicz

B.Doda

M.Dylawerski

M. Żyła

D.Sosnowiec

12.00 - 12.10

D.Strycharz

J.Świeży

A.Zaczyk

E.Strojna

A. Tatko

A.Szwed

H.Leśniewska-Kopeć

W. Wójtowicz

12.55 - 13.10

M.Dylawerski

K.Tarnowska

D.Szostak

D.Sosnowiec

R.Flisak

A. Tatko

ks. G. Bularz

D.Strycharz

13.55 -14.05

R.Flisak

D.Szostak

J.Świeży

ks. G. Bularz

H.Leśniewska-Kopeć

A.Zaczyk

D.Drozd

M.Dylawerski

Piątek

I-Holl główny             

+ przyziemie

II -Holl przy s. 1

III - Holl przy s. 15

+ przewiązka

IV – parter SP

+holl przy s. 9

V – piętro SP

 + holl przy s.19

VI –podwórko przed SP

VII –podwórko przed G /przyziemie

VIII-korytarz przy s. gim.SP

9.15 - 9.20

R.Flisak

R.Bukowiec

ks. G. Bularz

D.Drozd

A.Fiust

 

A.Solecka

s.M.Karteczka

10.05 - 10.15

W. Wójtowicz

M. Wilkońska

H.Leśniewska-Kopeć

I. Hutorowicz

R. Bukowiec

B.Doda

A.Zaczyk

B.Banaś

11.00 - 11.15

R.Flisak

A.Szwed

A.Fiust

ks. G. Bularz

W.Wójtowicz

A.Solecka

M.Dylawerski

D.Sosnowiec

12.00 - 12.10

I.Hutorowicz

A.Zaczyk

A. Szwed

E.Strojna

B. Doda

B.Banaś

A.Fiust

M.Żyła

12.55 - 13.10

M.Dylawerski

M.Wilkońska

J.Mistygacz

M.Bednarczyk

B.Trzaska

D.Szostak

D.Drozd

D.Strycharz

13.55 -14.05

D.Drozd

D. Szostak

M.Wilkońska

J.Świeży

M.Żyła

B. Trzaska

D.Strycharz

M.Bednarczyk