Szkoła Podstawowa im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niegowici

Szkoła Podstawowa im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niegowici

Niegowić 62

32-420 Gdów

Tel: (12) 251-95-14

ROK W PRZEDSZKOLU




  

Ramowy rozkład dnia

8:15-8:30 - Zabawy samodzielne. Praca indywidualna o charakterze wyrównawczo-stymulującym oraz z dziećmi zdolnymi. Zabawy integrujące grupę.

 

8:30-9:30- Samodzielne zabawy dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela.


9:30-10:30 - Zabawy ruchowe przy muzyce, poranne ćwiczenia gimnastyczne. Przygotowanie do śniadania - czynności porządkowe, higieniczne i samoobsługowe w łazience. Śniadanie.


10:30-11:15 - Realizacja zajęć dydaktyczno-wychowawczych z całą grupą w oparciu o podstawę programową.


11:15-12:15 - Organizowanie zabaw na świeżym powietrzu.


12:15-13:15 - Zabawy kierowane przez nauczyciela. Zabawy i gry edukacyjne z tablicą multimedialną. Ćwiczenia relaksacyjne. Czytanie książek. Obserwacja pedagogiczna. Tworzenie stałych i czasowych kącików zainteresowań. Prace porządkowo - organizacyjne.

 

 



Artykuły

"Wiosenny konkurs recytatorski"

        21. 03. 2018r. w naszej w filii  Biblioteki Publicznej  w Niegowici odbył się „Wiosenny Konkurs  Recytatorski”. Czytaj Więcej o: "Wiosenny konkurs recytatorski"