Szkoła Podstawowa im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niegowici

Szkoła Podstawowa im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niegowici

Niegowić 62

32-420 Gdów

Tel: (12) 251-95-14

Kadra Pedagogiczna

 

Kadra Pedagogiczna Szkoły Podstawowej
im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niegowici  
w roku szkolnym 2017/2018

 

Dyrektor szkoły – mgr Małgorzata Dymek

Wicedyrektor – mgr inż. Leszek Rajtarski

 

Nazwisko
i imię nauczyciela

Nazwa zajęć, które prowadzić  będzie
w  roku szkolny 2017/2018

Wykaz kwalifikacji, które potwierdzają  posiadanie kwalifikacji zgodnych
z nauczanym przedmiotem lub prowadzonymi zajęciami
(dotyczy wyłącznie wymienionymi w kolumnie 2)

1

2

3

Doda Beata

edukacja wczesnoszkolna

UJ w Krakowie - pedagogika - nauczanie początkowe - magister pedagogiki

Dymek Małgorzata

zajęcia komputerowe,

doradztwo zawodowe

AP w Krakowie - pedagogika - pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
- magister; Uniwersytet Śląski - ICT, języków obcych oraz drugiego przedmiotu: informatyka - studia podyplomowe; AP w Krakowie - doradztwo zawodowe
- studia podyplomowe

Dylawerski Mateusz

wychowanie fizyczne,

godzina wychowawcza

AWF w Krakowie - wychowanie fizyczne z  gimnastyką korekcyjną
- licencjat;AWF w Krakowie - wychowanie fizyczne - magister;

instruktor KICK-BOXIGGU, piłki ręcznej, kurs instruktorów rekreacji ruchowej

Hutorowicz Izabela

edukacja wczesnoszkolna

WSP w Zielonej Górze  -  pedagogika - nauczanie początkowe i wychowanie przedszkolne - magister

Kasprzyk Grażyna

edukacja wczesnoszkolna

UJ w Krakowie - pedagogika - nauczanie początkowe - magister

Karteczka Marzena

religia

Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie - katolickie nauki społeczne
- magister teologii

Małysz Anna

przyroda

AP w Krakowie - biologia z nauczaniem przyrody i ochrony środowiska
- magister

Leśniak Aneta

wychowanie przedszkolne

Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach – edukacja wczesnoszkolna
i przedszkolna - studia wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym

Perkowska Barbara

wychowanie przedszkolne

Wyższa Szkoła Ekonomii, Turystyki i Nauk Społecznych w Kielcach
- pedagogika - edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną
- magister

Banaś Barbara

język angielski

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - pedagogika - pedagogika resocjalizacyjna
- magister; UP w Krakowie - filologia - filologia angielska nauczycielska
- licencjat

Rudek Elżbieta

edukacja wczesnoszkolna

Uniwersytet Śląski - pedagogika w zakresie zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej - magister

Szostak Dorota

język polski,

godzina wychowawcza, rewalidacja

WSP w Krakowie - filologia polska - magister; Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu
w Chrzanowie - oligofrenopedagogika - studia podyplomowe

Tarnowska Katarzyna

przyroda,

biologia,

godzina wychowawcza

UJ w Krakowie - biologia - magister

Wilkońska Małgorzata

historia,
biblioteka,

wychowanie do życia
w rodzinie

WSP w Krakowie - filologia polska- magister; UJ w Krakowie
- bibliotekoznawstwo - studia podyplomowe;  UJ w Krakowie - historia
- studia podyplomowe: PAT w Krakowie – podyplomowe studium wychowania prorodzinnego

Wójtowicz Włodzimierz

matematyka,

godzina wychowawcza,

wychowanie do życia w rodzinie,

zajęcia komputerowe,

programowanie

Politechnika Krakowska w Krakowie - transport -  eksploatacja i utrzymanie pojazdów - magister inżynier transportu; AGH w Krakowie  - matematyka
z elementami informatyki - kwalifikacje do nauczania przedmiotu - studia podyplomowe; PAT w Krakowie -  podyplomowe studium wychowania prorodzinnego; UJ w Krakowie -informatyka dla nauczycieli - studia podyplomowe

Żyła Maria

muzyka,

godzina wychowawcza,

zajęcia artystyczne

Akademia Świętokrzyska w Kielcach - edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - magister

Drozd Dorota

plastyka,

rewalidacja

WSP w Krakowie - wychowanie plastyczne - magister, UP Kraków
-  logopedia - studia podyplomowe

Kowanec Maciej

matematyka,

godzina wychowawcza,

fizyka

AP w Krakowie – matematyka - magister; AGH w Krakowie- fizyka
z elementami informatyki - studia podyplomowe

Strojna Elżbieta

j. polski,

godzina wychowawcza

UJ w Krakowie- filologia polska - specjalność nauczycielska - magister

Kruszyna Paulina

biologia,

chemia,

godzina wychowawcza,

programowaniem, zajęcia komputerowe,

rewalidacja

UJ w Krakowie - neurofizjologia (chemia w gimnazjum - informacja
w suplemencie do dyplomu) -magister; UP w Krakowie - informatyka
z administracją sieciami komputerowymi - studia podyplomowe;
UJ w Krakowie - biologia -  licencjat;  KIRE w Krakowie - kurs kwalifikacyjny
z zakresu oligofrenopedagogiki

ks. Kłos Maciej

religia

Uniwersytet Papieski w Krakowie - teologia- magister

Rajtarski Leszek

matematyka

AE w Krakowie - towaroznawstwo - magister inżynier towaroznawstwa;

AGH w Krakowie - matematyka z elementami informatyki - studia podyplomowe; Ośrodek Doskonalenia Ustawicznego „Centrum IB”
w Krakowie – Organizacja i zarządzanie oświatą- kurs kwalifikacyjny

Mrożek Teresa

matematyka

WSP w Krakowie – matematyka specjalność nauczycielska - magister

Kowalska Grażyna

j. polski,

 godzina wychowawcza,  rewalidacja

WSP w Krakowie- filologia polska- magister; UJ w Krakowie - studia podyplomowe w zakresie terapii zaburzeń w mówieniu, pisaniu i czytaniu

Bukowiec Renata

j. polski

WSP w Krakowie- filologia polska- magister

Zaczyk Anna

historia,

wos,

AP w Krakowie – historia- magister; AP w Krakowie - etyka i wiedza
o społeczeństwie - studia podyplomowe

Bednarczyk Magdalena

j. niemiecki,

godzina wychowawcza

AP W Krakowie - filologia języka niemieckiego - licencjat;AP w Krakowie
- filologia rosyjska z językiem niemieckim - magister

Fiust Agnieszka

j. angielski

UJ w Krakowie - filologia polska specjalność nauczycielska - magister;

UJ w Krakowie - kurs kwalifikacyjny pedagogiczno - metodyczny z języka angielskiego; University
of Cambridge - CAE (zaawansowany)

Sosnowie – Korbel Dominika

j. angielski

UJ w Krakowie - filologia - licencjat; UJ w Krakowie - kulturoznawstwo
– cywilizacja śródziemnomorska - magister pedagogiki; Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych
- język angielski

Trzaska Bogusław

informatyka

AR w Krakowie - magister inżynier rolnictwa; AP w Krakowie - informatyka - studia podyplomowe

Szwed Anna

matematyka,

 chemia

UJ w Krakowie- chemia- magister; Uniwersytet Śląski w Katowicach- ICT, języków obcych oraz drugiego przedmiotu matematyka – studia podyplomowe

Mętel Wiktor

technika

WSP w Krakowie - wychowanie techniczne - specjalność nauczycielska
- magister

Świeży Janina

biologia,

godzina wychowawcza,

wychowanie do życia
w rodzinie

UJ w Krakowie - biologia-magister; PAT w Krakowie -wychowanie prorodzinne
- studia podyplomowe

Leśniewska-Kopeć Hanna

geografia

UJ w Krakowie - geografia - specjalność nauczycielska - magister

Kania Magdalena

wf,

godzina wychowawcza

AWF w Krakowie- wychowanie fizyczne - magister

Strycharz Dorota

wf

AWF w Krakowie - wychowanie fizyczne - magister

Korfanty Norbert

wf,

godzina wychowawcza

WSP w Rzeszowie - wychowanie fizyczne - magister

Zając Jolanta

religia

Wyższa Szkoła Filozoficzno - Pedagogiczna Ignatianum  w Krakowie
- pedagogika religijna i katechetyki oraz pedagogika społeczno - opiekuńcza - magister

Jarosz Mirosława

oligofrenopedagog,

godzina wychowawcza,

rewalidacja

AP w Krakowie – pedagogika specjalna- oligofrenopedagogika - magister

Tatko Anna

biblioteka

AP w Krakowie - bibliotekoznawstwo i informacja naukowo - techniczna - magister

Flisak Renata

psycholog

Politechnika Krakowska - przygotowanie pedagogiczne - kurs kwalifikacyjny;

Katolicki Uniwersytet Lubelski - psychologia - magister

Tekiela Agnieszka

pedagog

WSP  w Krakowie- pedagogika opiekuńczo-wychowawcza - magister;
AP w Krakowie - socjoterapia - studia podyplomowe

Serafin Patrycja

świetlica

Uniwersytet Pedagogiczny
w Krakowie – pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – magister