Szkoła Podstawowa im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niegowici

Szkoła Podstawowa im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niegowici

Niegowić 62

32-420 Gdów

Tel: (12) 251-95-14

Kadra Pedagogiczna

 

Kadra Pedagogiczna Szkoły Podstawowej
im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niegowici  
w roku szkolnym 2018/2019

 

Dyrektor szkoły – mgr Małgorzata Dymek

Wicedyrektor – mgr inż. Leszek Rajtarski

 

Nazwisko
i imię

Nazwa zajęć

Przygotowanie pedagogiczne

Wykaz kwalifikacji, które potwierdzają  posiadanie kwalifikacji zgodnych
z nauczanym przedmiotem lub prowadzonymi zajęciami

1

2

3

4

Doda Beata

edukacja wczesnoszkolna,

rewalidacja,

świetlica

UJ w Krakowie - pedagogika
- nauczanie początkowe

UJ w Krakowie - pedagogika
- nauczanie początkowe
- magister pedagogiki; Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości
i Marketingu w Chrzanowie
- oligofrenopedagogika
- studia podyplomowe

Dymek Małgorzata

zajęcia komputerowe,

doradztwo zawodowe,

zniżka

AP w Krakowie - pedagogika
- pedagogika przedszkolna
i wczesnoszkolna

AP w Krakowie - pedagogika
- pedagogika przedszkolna
i wczesnoszkolna – magister;

Uniwersytet Śląski - ICT, języków obcych oraz drugiego przedmiotu: informatyka

- studia podyplomowe;
AP w Krakowie - doradztwo zawodowe - studia podyplomowe

Dylawerski Mateusz

wychowanie fizyczne,

godzina wychowawcza,

taekwondo

AWF w Krakowie

- wychowanie fizyczne

 

AWF w Krakowie

- wychowanie fizyczne

z  gimnastyką korekcyjną
-licencjat;

AWF w Krakowie

- wychowanie fizyczne

- magister;

instruktor KICK-BOXIGGU, piłki ręcznej, kurs instruktorów rekreacji ruchowej, instruktor TAEKWONDO

Hutorowicz Izabela

edukacja wczesnoszkolna,

logopedia,

świetlica

WSP w Zielonej Górze 

-  pedagogika - nauczanie początkowe i wychowanie przedszkolne

WSP w Zielonej Górze 

-  pedagogika
- nauczanie początkowe

i wychowanie przedszkolne

- magister; UP W Krakowie
- logopedia - studia podyplomowe

Kasprzyk Grażyna

edukacja wczesnoszkolna,

 

UJ w Krakowie - pedagogika -nauczanie początkowe

UJ w Krakowie - pedagogika
- nauczanie początkowe

- magister

Walasek Joanna

edukacja wczesnoszkolna,

świetlica

UP w Krakowie - pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

UP w Krakowie - pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - licencjat; UP w Krakowie
- pedagogika społeczno - opiekuńcza - magister

Karteczka Marzena

religia

 

Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie - katolickie nauki społeczne

Papieska Akademia Teologiczna
w Krakowie - katolickie nauki społeczne
- magister teologii

Małysz Anna

przyroda

AP w Krakowie - biologia
z nauczaniem przyrody
i ochrony środowiska

AP w Krakowie - biologia
z nauczaniem przyrody
i ochrony środowiska
- magister

Mazur Joanna

wychowanie przedszkolne

Akademia Świętokrzyska
w Kielcach - pedagogika -  zintegrowana edukacja wczesnoszkolna
i przedszkolna z podstawami logopedii

Akademia Świętokrzyska
w Kielcach - pedagogika
-  zintegrowana edukacja wczesnoszkolna
i przedszkolna z podstawami logopedii - magister

Leśniak Aneta

wychowanie przedszkolne

Staropolska Szkoła Wyższa
w Kielcach – edukacja wczesnoszkolna
i przedszkolna – studia wyższe magisterskie
z przygotowaniem pedagogicznym

Staropolska Szkoła Wyższa
w Kielcach – edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna – studia wyższe magisterskie
z przygotowaniem pedagogicznym

Perkowska Barbara

wychowanie przedszkolne

Wyższa Szkoła Ekonomii, Turystyki i Nauk Społecznych w Kielcach

- pedagogika - edukacja wczesnoszkolna
i przedszkolna z terapią pedagogiczną

Wyższa Szkoła Ekonomii, Turystyki
i Nauk Społecznych
w Kielcach
- pedagogika - edukacja wczesnoszkolna
i przedszkolna z terapią pedagogiczną
- magister

Rokicka Marta

język angielski

UniwersytetGdański -  studia podyplomowe w zakresie nauczania szkolnego dające kwalifikacje pedagogiczne do zajmowania stanowiska nauczyciela

AWF w Krakowie – turystyka
i rekreacja – magister; University of Cambridge
-certyfikat FCE (podstawowy), University of Cambridge
-certyfikat CAE  (zaawansowany); MCDN
w Krakowie
- kurs kwalifikacyjny pedagogiczno
-metodyczny do nauczania języka angielskiego

Sosnowiec Dominika

j. angielski,

świetlica

UJ w Krakowie
– kulturoznawstwo
– cywilizacja śródziemnomorska – magister pedagogiki

UJ w Krakowie – filologia
– licencjat; UJ w Krakowie
– kulturoznawstwo
– cywilizacja śródziemnomorska – magister pedagogiki;

Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych – język angielski

Rudek Elżbieta

edukacja wczesnoszkolna,

świetlica

Uniwersytet Śląski
- pedagogika w zakresie zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej

Uniwersytet Śląski
– pedagogika
w zakresie zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej
- magister

Szostak Dorota

język polski,

godzina wychowawcza

WSP w Krakowie - filologia polska

WSP w Krakowie - filologia polska - magister

Tarnowska Katarzyna

przyroda,

biologia,

godzina wychowawcza

 

UJ w Krakowie - biologia

(potwierdzenie uprawnień pedagogicznych wydane
przez Studium Pedagogiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie)

UJ w Krakowie - biologia
- magister

Wilkońska Małgorzata

historia,
biblioteka,

godzina wychowawcza,

szachy,

rewalidacja,

świetlica

 

WSP w Krakowie - filologia polska

WSP w Krakowie - filologia polska- magister;

UJ w Krakowie
- bibliotekoznawstwo
- studia podyplomowe; 
UJ w Krakowie – historia
- studia podyplomowe:
Polski Związek Szachowy – kurs z zakresu metodyki nauczania gry w szachy,  KIRE - oligofrenopedagogika - kurs kwalifikacyjny

Wójtowicz Włodzimierz

 

matematyka,

godzina wychowawcza,

wychowanie do życia w rodzinie,

informatyka

Politechnika Krakowska
- studium pedagogiki
i psychologii

Politechnika Krakowska
w Krakowie - transport -  eksploatacja i utrzymanie pojazdów - magister inżynier transportu;
AGH w Krakowie
- matematyka
z elementami informatyki

- kwalifikacje do nauczania przedmiotu – studia podyplomowe; PAT

w Krakowie -  podyplomowe studium wychowania prorodzinnego; UJ w Krakowie -informatyka dla nauczycieli
- studia podyplomowe

Żyła Maria

 

muzyka,

godzina wychowawcza,

zajęcia artystyczne,

świetlica

 

Akademia Świętokrzyska
w Kielcach - edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Akademia Świętokrzyska
w Kielcach - edukacja artystyczna
w zakresie sztuki muzycznej
- magister

Drozd Dorota

plastyka,

rewalidacja (logopedia),

logopedia

WSP w Krakowie
- wychowanie plastyczne

WSP w Krakowie
- wychowanie plastyczne
- magister,

UP Kraków -  logopedia
- studia podyplomowe

 

Strojna Elżbieta

j. polski,

godzina wychowawcza,

zajęcia korekcyjno - kompensacyjne

 

UJ w Krakowie- filologia polska – specjalność nauczycielska

UJ w Krakowie- filologia polska
– specjalność nauczycielska
- magister; UJ w Krakowie - terapia zaburzeń w mówieniu, pisaniu i czytaniu - studia podyplomowe

Kruszyna Paulina

 

 

chemia,

programowaniem, zajęcia komputerowe,

rewalidacja

UJ w Krakowie – studium pedagogiczne

UJ w Krakowie
- neurofizjologia (chemia
w gimnazjum - informacja
w suplemencie do dyplomu)
-magister;

UP w Krakowie – informatyka
z administracją sieciami komputerowymi – studia podyplomowe; KIRE Kraków – oligofrenopedagogika – kurs kwalifikacyjny

ks. Grzegorz Bularz

religia

Uniwersytet Papieski
w Krakowie - teologia

Uniwersytet Papieski
w Krakowie
- teologia- magister

Rajtarski Leszek

matematyka,

zniżka godzin,

EDB

MCDN w Krakowie- kurs pedagogiczny

AE w Krakowie – towaroznawstwo – magister inżynier towaroznawstwa;

AGH w Krakowie
– matematyka
z elementami informatyki
– studia podyplomowe; Ośrodek Doskonalenia Ustawicznego „Centrum IB”
w Krakowie – Organizacja
i zarządzanie oświatą- kurs kwalifikacyjny; I stopień strażacki, ratownik KPP; Wyższa Szkoła Biznesu
w Dąbrowie Górniczej - studia podyplomowe - zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

Mrożek Teresa

matematyka,

rewalidacja

WSP w Krakowie
– matematyka specjalność nauczycielska

WSP w Krakowie
– matematyka specjalność nauczycielska- magister; WSPiM w Chrzanowie – oligofrenopedagogika – studia podyplomowe

Bukowiec Renata

j. polski

 

WSP w Krakowie- filologia polska

WSP w Krakowie- filologia polska- magister

Zaczyk Anna

 

historia,

wos,

godzina wychowawcza, rewalidacja (logopedia),

 

 

AP w Krakowie – historia

AP w Krakowie – historia
- magister; AP w Krakowie
- etyka i wiedza
o społeczeństwie - studia podyplomowe; UP Kraków – logopedia – studia podyplomowe

Bednarczyk Magdalena

j. niemiecki,

godzina wychowawcza

 

AP w Krakowie – filologia rosyjska z językiem niemieckim

AP W Krakowie - filologia języka niemieckiego
- licencjat;

AP w Krakowie - filologia rosyjska
z językiem niemieckim
- magister

Fiust Agnieszka

j. angielski,

godzina wychowawcza

UJ w Krakowie – filologia polska specjalność nauczycielska

UJ w Krakowie – filologia polska specjalność nauczycielska – magister;

UJ w Krakowie – kurs kwalifikacyjny pedagogiczno
-metodyczny z języka angielskiego; University of Cambridge
-CAE (zaawansowany)

Banaś Barbara

język angielski

Uniwersytet Jagielloński
w Krakowie – pedagogika – pedagogika resocjalizacyjna

Uniwersytet Jagielloński
w Krakowie – pedagogika
– pedagogika resocjalizacyjna
- magister; UP w Krakowie
– filologia – filologia angielska nauczycielska - licencjat

Zuzia – Tabor Natalia

j. angielski

Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach
- filologia angielska

Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach
- filologia angielska – magister

Trzaska Bogusław

informatyka

Instytut Kształcenia Nauczycieli w Krakowie
– studium pedagogiczne

AR w Krakowie – magister inżynier rolnictwa;
AP w Krakowie – informatyka – studia podyplomowe

Szwed Anna

matematyka,

 chemia,

świetlica

UJ w Krakowie – studium pedagogiczne

UJ w Krakowie- chemia- magister; Uniwersytet Śląski
w Katowicach- ICT, języków obcych oraz drugiego przedmiotu matematyka
– studia podyplomowe

Mętel Wiktor

technika

WSP w Krakowie
– wychowanie techniczne
– specjalność nauczycielska

WSP w Krakowie
-wychowanie techniczne
- specjalność nauczycielska
- magister

Świeży Janina

 

biologia,

godzina wychowawcza,

wychowanie do życia
w rodzinie

Na podstawie aktu nadania stopnia awansu zawodowego wydawanego przez Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2002r.

UJ w Krakowie - biologia
-magister; PAT w Krakowie
– wychowanie prorodzinne
– studia podyplomowe

Leśniewska-Kopeć Hanna

geografia

UJ w Krakowie – geografia
- specjalność nauczycielska

UJ w Krakowie - geografia
- specjalność nauczycielska
-magister

Strycharz Dorota

wf,

godzina wychowawcza

AWF w Krakowie
- wychowanie fizyczne

AWF w Krakowie
- wychowanie fizyczne
-magister

Tatko Anna

biblioteka

AP w Krakowie
– bibliotekoznawstwo
i informacja naukowo
-techniczna

AP w Krakowie
- bibliotekoznawstwo
i informacja naukowo
-techniczna
-magister

Flisak Renata

psycholog

Politechnika Krakowska
- przygotowanie pedagogiczne

Politechnika Krakowska
- przygotowanie pedagogiczne - kurs kwalifikacyjny;

Katolicki Uniwersytet Lubelski- psychologia
-magister

Tekiela Agnieszka

pedagog

WSP  w Krakowie
- pedagogika opiekuńczo
-wychowawcza

WSP  w Krakowie- pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
-magister; AP w Krakowie
- socjoterapia - studia podyplomowe

Joanna Mistygacz

chemia,

matematyka,

świetlica

UJ w Krakowie – studium pedagogiczne

UJ w Krakowie – chemia
– studia podyplomowe; AGH w Krakowie - matematyka
z elementami informatyki - studia podyplomowe

Więsek Aleksandra

świetlica,

zajęcia korekcyjno - kompensacyjne

Uniwersytet Pedagogiczny
w Krakowie – pedagogika

WSE,TiNS w Kielcach – edukacja wczesnoszkolna
i przedszkolna z terapią pedagogiczna – studia podyplomowe; WSEZiNS
w Łodzi – terapia pedagogiczna – studia podyplomowe

Solecka Aleksandra

fizyka

Małopolski Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Myślenicach  - kwalifikacyjny kurs pedagogiczny

Uniwersytet Łódzki w Łodzi  - fizyka - licencjat,
AGH w Krakowie - fizyka techniczna - magister.