Szkoła Podstawowa im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niegowici

Szkoła Podstawowa im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niegowici

Niegowić 62

32-420 Gdów

Tel: (12) 251-95-14

Nasz Patron

        Rada Gminy Gdów uchwałą z dn. 28 maja 1988r. na wniosek Rady Pedagogicznej, Samorządu Uczniowskiego i Komitetu Rodzicielskiego, po wielomiesięcznych przygotowaniach całej społeczności szkolnej, nadała Szkole Podstawowej w Niegowici zaszczytne imię Ojca Świętego Jana Pawła II.

         Uroczystość  otwarcia  i  poświęcenia  nowego  budynku  oraz nadania imienia szkole odbyła się 1 września 1988r. Aktu tego dokonali Jego Eminencja bp.Kazimierz Nycz oraz Minister Edukacji Narodowej Prof.dr hab. Mirosław Handke. W tym ważnym dla szkoły i lokalnej społeczności dniu odwiedziło naszą szkołę wielu znakomitych gości: oprócz przedstawicieli wysokich władz państwowych, kościelnych i samorządowych, byli z nami nauczyciele i wychowankowie tej szkoły na przestrzeni wielu lat. Dużo ciepłych słów znalazło się dla potomności w Księdze Pamiątkowej i Kronice Szkoły.

                4 listopada w Niegowici został odsłonięty pomnik ,,Curato Del Mondo" -proboszczowie świata. Karol Wojtyła w latach 1948-49 pracował w Niegowici jako wikary. Uroczystość rozpoczęła Msza Św. odprawiona w języku polskim i włoskim. Większość znakomitych gości przyjechała właśnie z Włoch. Do nich należeli członkowie komitetu ,,Curato Del Mondo", ludzie, których zapał i poświęcenie sprawiły, że w dawnej parafii Ojca Świętego odsłonięto ten pomnik. - Myślę, że będzie on wyrazem miłości waszej do Ojca Świętego i wyrazem odpowiedzi na powołanie kapłańskie - powiedział autor pomnika prof. Romano Pelloni z Capri we Włoszech. Pomnik ma trzy metry wysokości. Postać jest odlana w brązie. Figura stoi na postumencie z granitu, tam też widnieje napis: ,,Wielkiemu apostołowi narodów księdzu Karolowi Wojtyle, wikariuszowi tej parafii w latach 1948-49, papieżowi Janowi Pawłowi II- ofiarodawcy z wielu krajów świata oraz komitet budowy".