Szkoła Podstawowa im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niegowici

Szkoła Podstawowa im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niegowici

Niegowić 62

32-420 Gdów

Tel: (12) 251-95-14

REFORMA OŚWIATOWA , NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA, PODRĘCZNIKI MINISTERIALNE

Szanowni Rodzice,  

wprowadzanie kolejnych etapów reformy edukacji wiąże się z naturalnymi pytaniami oraz wątpliwościami. Jedną z takich kwestii jest organizacja naboru na rok szkolny 2019/2020 do szkół ponadpodstawowych i klas szkół ponadgimnazjalnych. Wówczas o przyjęcie będą ubiegali się pierwsi absolwenci 8-letniej szkoły podstawowej oraz ostatniej klasy gimnazjum. Postępowania rekrutacyjne dla tych dwóch grup uczniów zostaną przeprowadzone oddzielnie, według odrębnych kryteriów rekrutacyjnych.

Szczegółowe informacje w załączniku: 

- List Minister Edukacji Narodowej do Rodziców i Opiekunów Uczniów _2018.05.18 w wersji pdf 

 

 

Szanowni Rodzice dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,

 prosimy o zapoznanie się z pismem Pana Ministra Macieja Kopcia dotyczącym zapewnienia uczniom niepełnosprawnym dostępności do podręczników szkolnych, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych i książek pomocniczych w roku szkolnym 2018/2019 (w zalączeniu pismo Ministra Edukacji Narodowej wraz z załącznikime).